Commemoration of Anti-Corruption Day – Hotline pu raport Koription : 142

“Koription : Azir sinon ou pou sibir”

“Pa rod sime fasil – Kumsa mem Koripsion kumanse”

“Laiss seki merite gagne so sans / droit”

“Hotline pu raport koription : 142”​

Skip to content